Thi công booth quảng cáo

Các loại booth quảng cáo:

Booth sampling

Booth giới thiệu và trưng bày sản phẩm

Booth activation

* Lưu ý: Giá này chỉ là giá tham khảo, còn phụ thuộc vào số lượng thành phẩm cụ thể sẽ có giá khác nhau!

Tư vấn ngay Tư vấn ngay

Danh mục: