LAUNCHING EVENT

Chúng tôi đã tổ chức 2 sự kiện khai trương với ý tưởng mới đúng đắn về thương hiệu. Ngoài ra, với tư cách là nhóm tạo ra bộ kim chỉ nam thương hiệu mới, chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​của nhóm thương hiệu để điều chỉnh màu sắc thương hiệu và nhận diện thương hiệu phù hợp với ý tưởng sự kiện.

>300 organic users

Event joining

>900 leads

Activation + Event

30%

In place conversion rate

111

112

113

114